Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

KONTAKTY

Antonín Všetula AV-SERVIS
Lesní 1513
696 42 Vracov
tel: +420 607 147 127
fax:
tony1513(a)seznam.cz
WWW.AV-S.CZ
https://youtu.be/hruYGOAfRI4

Všeobecné podmínky půjčovny
 1. Předměty se zapůjčují pouze osobám starším 18-ti let.
 2. Zákazník při zapůjčení předmětu předkládá minimálně dva doklady prokazující jeho totožnost (občanský průkaz,řidičský průkaz,cestovní pas,rodný list apod.)
 3. Zákazník zaplatí za vypůjčené předměty vratnou zálohu a půjčovné ve výši dle platného ceníku.
 4. Při předběžné rezervaci zákazník zaplatí zálohu ve výši 50% z ceny půjčovného dle platného ceníku a doplatek půjčovného včetně zálohy za zapůjčený předmět uhradí při jeho půjčení. Záloha z ceny půjčovného je v případě nevyzvednutí předmětu zákazníkem ve sjednaném termínu nevratná.
 5. Při zapůjčení předmětu zákazník podepíše smlouvu o jeho zapůjčení.
 6. Zákazník je povinen vrátit zapůjčený předmět včas ve sjednaném termínu.
 7. V případě, že zákazník nemůže z jakéhokoli důvodu vrátit zapůjčený předmět ve sjednaném termínu , je povinen informovat o prodloužení zápůjční doby a to nejméně jeden pracovní den před uplynutím sjednaného termínu vrácení předmětu.
 8. V případě, že zákazník zapůjčený předmět ve sjednaném termínu nevrátí a neinformuje o tom včas dle bodu 7., je povinen uhradit za každý započatý den nad sjednaný termín půjčovné ve výši dle ceníku a pokutu ve výši 100% příplatku půjčovného dle platného ceníku za nedodržení termínu pro vrácení předmětu, a to s ohledem na narušení rezervačního systému.
 9. Zákazník vrací předmět zbavený všech nečistot způsobených provozem. V případě vrácení znečistěného předmětu je zákazník povinen uhradit poplatek ve výši 200,- Kč.
 10. Vypůjčit i vrátit předmět lze i mimo pracovní dobu, a to pouze po předchozí domluvě.
 11. V případě že zákazník odstoupí od předem sjednané dohody o zapůjčení předmětu, nemá nárok na vrácení poměrné částky za zapůjčení předmětu.
 12. Při vrácení nepoškozeného zapůjčeného předmětu bude zákazníkovi vrácena záloha za zapůjčení předmětu v plné výši.
 13. V případě úplného zničení, odcizení či ztrátě zapůjčeného předmětu bude při vrácení zálohy za zapůjčení vyúčtována náhrada škody, která se v tomto případě bude rovnat ceně nového předmětu dle platného ceníku.
 14. V případě částečného poškození, při němž došlo k jakémukoli poškození vypůjčeného předmětu, které neodpovídá běžnému opotřebení, je zákazník povinen uhradit náhradu škody odpovídající ceně dílu nebo jeho opravy, kterou určí odpovědný pracovník firmy.
 15. Zákazník je povinen neprodleně nahlásit ztrátu, zcizení nebo úplné zničení zapůjčeného předmětu.
 16. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu, která vznikne vinou špatného zacházení, poruchou či poškozením zapůjčeného předmětu.
 17. Zákazník nese po celou dobu zapůjčení plnou zodpovědnost za stroj a v případě nevhodného zacházení či používání vedoucí k poškození stroje uhradí náklady na opravu nebo znovuzprovoznění v plné výši.
 18. Nájemné za stroj nebo zařízení je stanoveno denní sazbou (užití jednoho dne v rozsahu osm hodin). Nájemné uvedené ve smlouvě nezahrnuje  údržbu, pohonné hmoty, maziva ani dopravu. Povinnost úhrady nájemného vzniká za každý kalendářní den užití předmětu nájmu, tzn. i za dny pracovního volna a pracovního klidu.

 19. Pro víkendový pronájem od pátku 17 hod. do pondělí  730 hod. se účtuje 1,7 násobek denního nájmu.Zákazník je povinen zaplatit sjednané nájemné při vrácení předmětu nájmu v provozovně pronajímatele, ve které byl předmět nájmu zákazníkem převzat.Ceny nájemného uvedeného v ceníku byly zpracovány na základě skutečností existujících v době tvorby ceníku a jsou pouze informativního charakteru a nejsou při uzavírání smluv pro pronajímatele, závazné.Pronajímatel si vyhrazuje právo jednostranným rozhodnutím výši nájemného upravit, jestliže se změnily výrazně faktory rozhodné pro kalkulaci ceny. Těmito faktory mohou být ceny přepravného, daní v tuzemsku, mezd, platů, sociálních nákladů. Rozhodnutí pronajímatele o změně sjednaného nájemného z uvedených důvodů je pro nájemce závazné a nájemce je povinen je respektovat.

Pohonné hmoty

V případě, že předmět zápůjčky je poháněn spalovacím motorem, obdrží zákazník tento předmět včetně pohonných hmot, které však nejsou součástí ceny zápůjčného a spotřebovaná část bude při vrácení předmětu připočtena k dlužné částce za zápůjčku a to dle aktuálních cen pohonných hmot.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU MĚ KONTAKTUJTE E-MAILEM na  tony1513@seznam.cz