Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
po-pá 7:00 - 7:30, 17:30 - 18:00 so 8:00 - 8:30

Montáž kotle

Vybraná, státem dotovaná zařízení využívající OZE smí instalovat jen fyzické osoby s osvědčením o profesní kvalifikaci. Potvrzujícím dokladem je osvědčení, kterým se musí řemeslník prokázat investorovi. Osvědčení je nepřenosné, což garantuje i spojení s rodným číslem.

© Fotolia.com
© Fotolia.com

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (dále jen zákon) upravuje povinnosti stavebníků, vlastníků budov nebo společenství vlastníků jednotek při instalacích vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů. Těmito vybranými zařízeními jsou kamna a kotle na biomasu, solární fotovoltaické a solární tepelné systémy, mělké geotermální systémy a tepelná čerpadla, jejichž instalace je financována z programů podpory ze státních či evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů. Typickými příklady jsou tedy instalace probíhající v rámci projektů kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám. Podle § 7 odst. (4) písm. b) zákona může tato vybraná zařízení instalovat pouze osoba, která je držitelem osvědčení o profesní kvalifikaci pro příslušnou činnost a která je držitelem příslušného živnostenského oprávnění. Touto osobou může být nejen fyzická, ale také právnická osoba, Právnická osoba má povinnost zajistit provedení instalace vybraných zařízení fyzickou osobou, která je držitelem osvědčení o profesní kvalifikaci.