Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
po-pá 7:00 - 7:30, 17:30 - 18:00 so 8:00 - 8:30
 1. Úvod
 2. PŘÍKLADY INSTALACE KOTLŮ ATMOS

PŘÍKLADY INSTALACE KOTLŮ ATMOS

Základní podmínky pro dobrou funkci a vysokou životnos kotlů ATMOS

 • Montáž kotle provádí jen odborná firma zaškolená výrobcem.
 • Kotel musí být instalován v suchém a dobře větraném prostoru - kotelně.
 • Při zapojení kotle do systému je vždy nutné za kotel nainstalovat Laddomat 22, nebo termoregulační ventil TV 60/65/70/75 °C s čerpadlem, kulovým ventilem a filtrem, aby teplota vody vracející se do kotle, v každém režimu, neklesala pod 65 °C - dle normy ČSN 070240/93. S rostoucí teplotou vratné vody do kotle, klesá možnost kondenzace dehtů kyselin = větší životnost kotle. Laddomat 22 doporučujeme pro výkony 15 - 100 kW.
 • Při zapojení kotle bez akumulačních nádrží musí být čerpadlo v kotlovém okruhu a v okruhu vytápěného objektu spínáno jedním nebo dvěma samostatnými termostaty při teplotě výstupní vody z kotle 70 - 80 °C a to tak, aby čerpadlo v okruhu vytápěného objektu běželo jen tehdy, pokud běží čerpadlo v kotlovém okruhu. Důvodem je to, aby přes zpětnou klapku zabudovanou v Laddomatu 22 nedocházelo k podchlazování kotle.
 • V každém režimu kotle musí být teplota výstupní vody z kotle mezi 80 - 90 °C
 • Provozujeme-li kotel trvale při výkonu nižším než 40 % jmenovitého výkonu a nebo pro ohřev teplé užitkové vody v létě, je nutné denně zatápět z důvodu životnosti kotle. Kotel není možné provozovat trvale v útlumu, kdy mohou vznikat dehty a kyseliny, které poškozují těleso kotle
 • Kotel musí být zabezpečen proti přetopení v případě výpadku elektrické energie, neboť má určitou setrvačnost
 • Maximální pracovní přetlak vody v kotli - 250 kPA (2,5 bar)

D21P

Zplynovací kotel na dřevo s ekvitermní regulací ACD01, termoregulační ventil, 2x akumulační nádrž 1 000 l, 2x řízený topný okruh, 2x el. spirála

Varianty řešení ochrany kotle proti přetopení

 1. kotle jsou standardně vybaveny chladící smyčkou proti přetopení a lze je zapojit s ventilem TS 131 3/4 ZA (95°C) nebo WATTS STS 20 na vodovodní řád (v případě vlastní studny využijeme další varianty)
 2. záložní zdroj el. energie (baterie) na čerpadlo
 3. jedna větev v systému zapojena na samovolnou cirkulaci vody s několika radiátory
 4. kotel zapojen s dohlazovací nádrží a inverzním zónovým ventilem, který se bez el. proudu otevře

POZOR - VŠECHNY KOTLE VYROBENÉ V ROCE 2003 A MLADŠÍ JSOU VYBAVENY CHLADÍCÍ SMYČKOU.

DOPORUČENÁ ZAPOJENÍ - pořadí dle výhodnosti

Chladící smyčka proti přetopení       Chladící smyčka proti přetopení
Předepsané zapojení kotle                                     Předepsané zapojení kotle
s termoregulačním ventilem ESBE                              s Laddomatem 22

Chladící smyčka proti přetopení       Chladící smyčka proti přetopení
Nejlepší předepsané zapojení kotle                         Předepsané zapojení kotle
s Laddomatem 22 a akumulačními nádržemi              s Laddomatem 22 a vyrovnávací nádrží

Poznámka ke schématům: zpětná klapka je při chodu čerpadla zavřena přetlakem na výstupu z čerpadla, při vypnutém čerpadlu je plně otevřena. Pozor jedná se o klapku bez pružiny.