Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
po-pá 7:00 - 7:30, 17:30 - 18:00 so 8:00 - 8:30
  1. Úvod
  2. Kontrola kotle - revize

Kontroly kotlů

Zákon o ochraně ovzduší ukládá pravidelné kontroly kotlů, ovšem všeobecně se nepřesně hovoří o revizích kotlů

Provádíme kontroly kotlů

  • Jaroslav Cankař a syn ATMOS

  • SLOKOV kovo a.s.

  • AGROMECHANIKA v.o.s.

Pravidelné kontroly teplovodních kotlů na pevná paliva se provádějí za účelem minimalizace dopadu jejich provozu na životní prostředí. Tyto kontroly jsou tedy primárně zaměřeny na hledání skutečností, které mohou významně ovlivnit množství do ovzduší vypouštěných emisí. Primárně nesouvisí s bezpečností provozu kotlů, i když závěrečný protokol může obsahovat nějaké doporučení. Oprávnění k provádění těchto kontrol uděluje oprávněné osobě podle zákona o ochraně ovzduší výrobce kotle.

Je to logické, protože kontrola probíhá na základě vizuální prohlídky, nikoliv měřením. Výsledek kontroly je tak do značné míry dán subjektivním názorem kontrolora, který by tak měl vycházet z praktických zkušeností s provozováním kontrolovaného typu kotle a se znalostí optimálních podmínek pro jeho provoz. Odborně způsobilá osoba (OZO), jak zní oficiální zákonné označení oprávněné osoby, pouze zjišťuje skutečný stav provozovaného zařízení a výsledek kontroly zaznamenává do příslušného dokladu o kontrole. Ze zákona není oprávněna jakýmkoliv způsobem omezovat další provoz zařízení.

Pokud provede pravidelnou kontrolu kotle podle §17 odst. 1 písm. h zákona o ochraně ovzduší kdokoliv, kdo není k tomuto oprávněn výhradně výrobcem kotle, je tato kontrola z pohledu tohoto zákona neplatná.

Od konce roku 2019 je v provozu databáze odborně způsobilých osob, které mohou provádět povinné kontroly kotlů a topidel na pevná paliva. Prostřednictvím této databáze také mohou komunikovat provozovatelé těchto zdrojů s jejich výrobci.

Odkaz na Databázi je na webových stránkách MŽP      zde    nebo můžete do vyhledávače přímo zadat   ipo.mzp.cz  . Po otevření odkazu se objeví obrazovka s možností zadání základních údajů

 

Konkrétní příklad

Vyhledávání si uveďme na konkrétním příkladu. Znám jméno výrobce (na kotli jsem našel jen Agromechanika, databáze mi dala na výběr „Agromechanika Lhenice v.o.s.“) a typ mého kotle (z výběru v Databázi jsem vybral „kotel automatický se šnekovým dopravníkem“). Zadám svoji přesnou adresu podle občanského průkazu, zvolím, že chci vyhledat OZO v okruhu 100 km a kliknu na „vyhledat“. Výsledek je na obr. 2. Zobrazí se podrobná mapa s označením sídla OZO zaregistrovaných ve zvoleném okruhu 100 km. Pod mapou je uveden seznam všech nalezených OZO. U každé OZO lze poté otevřením odkazu „zobrazit detail“ zjistit všechna oprávnění, které má udělena. Tedy které typy kotlů a od kterých výrobců je OZO oprávněna kontrolovat.